ตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ สำหรับ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ติดตามผลการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ผลการเรียน การเงิน และกิจกรรมต่างๆ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ !

แสดงถานะ ข้อมูลเบื้องต้น

   แสดงถานะข้อมูลการ นักศึกษา

การเงิน ค่าใช้จ่าย

   แสดงข้อมูลค่าใช้จ่าย ของนักศึกษา ในแต่ละเทอม

รายวิชาลงทะเบียน

   แสดงรายวิชาลงทะเบียน นักศึกษา ผลการเพิ่ม ถอน รายวิชา

ตารางเรียน

   ตารางเรียนนักศึกษา ตามผลการลงทะเบียนเรียน

ผลการเรียน

   แสดงผลการเรียน รายเทอมของนักศึกษา