แอปพลิเคชั่นสำหรับช่วยเหลือ ในการใช้งานระบบอินเตอร์ เพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่ออำอวยความสะดวกให้นักศึกษาและ บุคลากร ตลอดจนบุคลภายนอก

Coming soon !

ลงชื่อเข้าใช้งาน

   ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา บุคลากร

เชื่อมต่อ

   เชื่อมต่อไวไฟ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการใช้งานเพื่อการศึกษา