แอปพลิเคชั่นสำหรับการใช้งานระบบบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน ตารางเรียน ผลการเรียน และ การเงิน

Download now !

ลงชื่อเข้าใช้งาน

   ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ด้วยรหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่กำหนดไว้

หน้าหลัก

   แสดงข้อมูลส่วนตัวและสถานภาพของนักศึกษา

การเงิน

   ข้อมูลการเงิน ตามที่นักศึกษาได้รับใบแจ้งหนี้ในแต่ละภาคการศึกษา

รายวิชาลงทะเบียน

   รายวิชาลงทะเบียนเรียน ที่ได้เพิ่ม ถอน หรือ ลด ในแต่ละภาคการศึกษา

ตารางเรียน

   ตารางเรียนนักศึกษาตามที่ลงทะเบียนเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา

ผลการเรียน

   ผลการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา